Invitasjon til Klubbutvikling og sosial samling

Skrevet av: , publisert 27.01.2015

Hvor ønsker du at YBBK skal være om noen år? Vet du hva status for klubben er idag? Målet med kvelden, i tillegg til å ha det hyggelig, er å finne ut hva medlemmene ønsker med klubben fremover.

Kvelden starter med en kort gjennomgang av status, før det blir diskusjoner i grupper. Forslag vil bli prioritert og fremdriftsplaner lagt. Ragnhild Riis og Andre`Wallace- vil veilede oss gjennom klubbkvelden. Spillerne blir med på første del av møtet. Etterpå kan de spille/trene i hallen. 

Dette blir en sosial kveld hvor man kan bli bedre kjent med hverandre på tvers av lag og roller i klubben. 

Erfaring fra andre klubber har vist at slike klubbutviklingskvelder har vært svært givende for alle som deltar og ikke minst for klubben. Deltakerne pleier ofte å overraske med ideer og planer for klubben som de ønsker å gjennomføre – gjerne sosiale tiltak for alle i klubben eller lignende. I tillegg blir det skapt en god kontakt mellom forbund og klubb. Forbundet får en innsikt i klubbens status og mål, mens klubben kan dra nytte av kompetansen som ligger i basketballforbundet samt muligheter som finnes i Norges Idrettsforbund.

Hjertelig velkommen!

 

Vennlig hilsen

Styret i YBBK

 

Dato: Fredag 13. Februar 2015

KL.: 17:00-20:00 + litt tid til oppsummering

Sted: Sandslihallen

Gratis matservering

Inviterte: Alle i klubben fra U 13 og eldre (spillere, foreldre, trenere, oppmenn, styret og andre engasjerte i Ybbk)

Arrangør: YBBK og NBBF ved aktivitetskonsulent Ragnhild Riis og Andre` Wallace, ny klubb- og trenerkoordinator i Region Vest.

Påmelding: ingen bindende, men på grunn av mat ønskes tilbakemelding på Ybbk’s hjemmeside innen tirsdag 10. februar. Meld på under påmeldingslinken til venstre, eller trykk her.